Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανοικτή διαδικασία του Π.Δ. 4/2002

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία του Π.Δ. 4/2002, όπως έχει εξειδικευθεί με την αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/τεύχος Β’ /26.11.2010) απόφαση για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εκ των προτέρων αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014 – 2020»

 

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείοΜετάβαση στο περιεχόμενο