ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Γιόκαλα Ευθυμία 2131501164 [email protected]
 
ΜΟΝΑΔΑ Α’
Προϊσταμένη

 

Λουκμίδου Σοφία 2131501168 [email protected]
  Παπακυριακοπούλου Όλγα 2131501166 [email protected]
  Τσίτσικα Ευθυμία 2131501165 [email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Β’1
Προϊστάμενος Κατής  Γεώργιος  2131501159 [email protected]
Αθανασόπουλος Νικόλαος 2131501161 [email protected]
Κόντσα Καλλιόπη 2131501155 [email protected]
Μπερτάκη Μαρία 2131501178 [email protected]
Σακαρέλος Δημήτριος 2131501163 [email protected]
Τσούρος Ανδρέας 2131501153 [email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Β’ 2
Προϊστάμενος Σακελλαρίου Ιωάννης 2131501183 [email protected]
Διονυσοπούλου Ευαγγελία 2131501175 [email protected]
Έγκε Μίτσα 2131501162 [email protected]
Κουντουράκης Ιωάννης 2131501186 [email protected]
Μπίζα Ευαγγελή 2131501184 [email protected]
Σωτηρόπουλος Αντώνιος 2131501181 [email protected]
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’1
Προϊστάμενος Φλέρης Γεώργιος 2131501182 [email protected]
Κατσαμάγκα Τριανταφυλλιά 2131501177 [email protected]
Παπαγιάννη Αναστασία 2131501179 [email protected]
Σουραής Ευστάθιος 2131501189 [email protected]
Τράγαλος Δημήτριος 2131501185 [email protected]
Καραογλάνης Αντώνιος 2131501170 [email protected]
                                   
ΜΟΝΑΔΑ Γ2
Προϊσταμένη Χατζιδάκη Χρυσούλα 2131501180 [email protected]
Βιτάλης Κωνσταντίνος 2131501176 [email protected]
Γκατζόγιας Αθανάσιος 2131501188 [email protected]
Κολοκοτρώνη Ελένη 2131501167 [email protected]
Μαντάλας Γεώργιος 2131501169 [email protected]
ΜΟΝΑΔΑ Δ΄
Προϊστάμενος Καμπόλης Σταμάτιος 2131501160 [email protected]
Παπαλεξίου Ελένη 2131501156 [email protected]
Παπαπέτρου Χαριτίνη 2131501187 [email protected]
Τσίγκρα Αθανασία 2131501151 [email protected]
Λυγερούδης Παράσχος 2131501158 [email protected]
Mιλλή Ελένη 2131501157 [email protected]
Skip to content