Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ για την έγκριση από την Ε. Επιτροπή του νέου Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 519,64 εκ € Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων 365,75 εκ. € αφορούν Ενωσιακούς Πόρους από το ΕΤΘΑΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «Τεχνική Βοήθεια: Νέα Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ/ Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) 2021-2027 » ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Και Θάλασσας 2014 – 2020 - Το Μέλλον Της Αλιείας» Δράση: Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων VMS-ERS-AIS,
«Πρόσκληση»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020Το Μέλλον της Αλιείας

Τελευταία Νέα

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μετάβαση στο περιεχόμενο