Ηλεκτρονική εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών

«Η εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών για το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, www.espa.gr,

μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων των έργων, οι οποίοι έχουν υποχρέωση ανάρτησης των σχετικών υλικών προβολής και επικοινωνίας.

Ο σύνδεσμος είναι:  https://www.espa.gr/el/Pages/Onlinegenerator.aspx

Και η διαδρομή είναι: To ΕΣΠΑ αναλυτικά >  Οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας >  Εφαρμογή Δημιουργίας Αφισών, Πινακίδων και Πλακών»

Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027

Σήματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο