Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 θέτει το Συνοπτικό Κείμενο του Σχεδίου του Προγράμματος σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8/10/2021. Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi.alieia@mou.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο