1η Συνεδρίαση (Αθήνα, 24.6.2016)
2η Συνεδρίαση (Καβάλα, 28.9.2017)
3η Συνεδρίαση (Ηράκλειο, 27.11.2018)
4η Συνεδρίαση (Χίος 1.7.2019)
5η Συνεδρίαση (Ηράκλειο, 23.6.2023)
Γραπτή Ενημέρωση (Δεκέμβριος 2020)
Μετάβαση στο περιεχόμενο