Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα

Υποβολή στην Ε.Ε. του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείοΜετάβαση στο περιεχόμενο