Ηλεκτρονική Διαβούλευση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020Skip to content