Εμπειρογνωμοσύνη για την αλιεία και τον προσανατολισμό των τομεακών προτεραιοτήτων

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της αλιείας και τον προσανατολισμό των τομεακών προτεραιοτήτων

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείοΜετάβαση στο περιεχόμενο