Διαβούλευση Πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Περιόδου 2014-2020

Διαβούλευση Πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Περιόδου 2014-2020

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ENΜετάβαση στο περιεχόμενο