Υλοποίηση Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»ΠΑΛΥΘ_2021_2027_Ιnfographic_1.12
Μετάβαση στο περιεχόμενο