Πρόσκληση σχετικά με «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ για περιοχές του Ν. Καβάλας (πολυταμειακό πρόγραμμα)»

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ εξέδωσε Πρόσκληση για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ για περιοχές του Ν. Καβάλας (πολυταμειακό πρόγραμμα)».

Διαβάστε Περισσότερα ΕΔΩ


Skip to content