Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & θάλασσα 2014 -2020» σχετικά με «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ) εξέδωσε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & θάλασσα 2014 -2020» σχετικά με «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα ΕΔΩ


Skip to content