Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 519,64 εκ € Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων 365,75 εκ. € αφορούν Ενωσιακούς Πόρους από το ΕΤΘΑΥΜετάβαση στο περιεχόμενο