Διαβούλευση Σχεδίου ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την Ανάπτυξη της Αλιείας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών διαβούλευσης που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2012 με την ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης του νέου Ταμείου ΕΤΘΑ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίστηκαν το έτος 2013 με την υποβολή προτάσεων από φορείς που αποδέχτηκαν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες που προβλέπει η εταιρική σχέση, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διαβούλευση ενός πρώτου Σχεδίου του  ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Παρακαλούμε πολύ για την συμμετοχή σας στη διαδικασία, καθώς σκοπός της διαβούλευσης είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου στην ανάπτυξη της αλιείας της χώρας μας, ώστε εκφράζοντας τις απόψεις του να συμβάλλει προς την τελική διαμόρφωση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Διευκρινίζεται ότι στην Ηλεκτρονική Διαβούλευση μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoalieia@mou.gr . Τα σχόλια αυτά θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα επόμενα στάδια μέχρι και την τελική έγκριση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

 Μετάβαση στο περιεχόμενο