Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ για την έγκριση από την Ε. Επιτροπή του νέου Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027Μετάβαση στο περιεχόμενο