Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ για την έγκριση από την Ε. Επιτροπή του νέου Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027ΠΑΛΥΘ_2021_2027_Ιnfographic_1.12
Μετάβαση στο περιεχόμενο