Δελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027»Μετάβαση στο περιεχόμενο