2Η Πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Τριχωνίδα ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

2Η Πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Τριχωνίδα ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα ΕΔΩ


Skip to content